Entfernungen

Erde - Mond  384.000 km mittlerer Abstand

Erde - Venus 38,3 Mio. km kleinster Abstand

Erde - Mars 54,5 Mio. km kleinster Abstand

Erde - Sonne ca. 150 Mio.

>> Geschwindigkeiten

>> Erde

  Dialog-Lexikon    Zuletzt